بایگانی برچسب: امپراطوری آقای حافظه،سلماسی زاده

توسط حافظه و تندخوانی, مقالات در

زنگ تقویت (اراده قوی)

به قول ناپلئون بزرگ: یک اراده قوی بر همه چیز غالب می شود حتی بر زمان!!! زمانی که پروفسور محمود حسابی در ۹۰ سالگی، و با وجود داشتن شماره بالای عینک (۱۳/۵ نزدیک بین )، هر روز به مدت یک ساعت و در طی ۳۸ سال مدام سرگرم مطالعه زبان آلمانی بودند آیا باز هم  […]