بایگانی برچسب: معجزه عبارات تاکیدی،عبارات تاکیدی،ایمان ،باور عمیق،ضمیر ناخودآگاه ،امپراطوری آقای حافظه

توسط حافظه و تندخوانی, مقالات در

معجزه عبارات تاکیدی

عبارات تاکیدی: همان کلید فعال کردن ضمیر ناخودآگاه است. حتی اگر آن‌ها را به شوخی به کار ببرید، ضمیر ناخودآگاه آن را ثبت کرده و با تکرار فراوان آن را بزرگ‌تر خواهد کرد. پس، چه بهتر که با ایمان و باور عمیق و در لحظاتی مناسب، این عبارات را به کار ببريد به عنوان مثال با گفتن […]