بایگانی برچسب: مهارت ها

توسط ان ال پی, مقالات در

سطوح عصب شناختی

لایه ها (سطوح) عصب شناختی در ان ال پی: ۱) محیط: اهداف ما باید سازگار با محیطی که در آن زندگی می کنیم باشد.۲) رفتارها: مجموعه اعمالی که آگاهانه انجام می گیرند. ۳) مهارت ها: مجموعه اعمالی که با تمرین و تکرار به قسمت ناخودآگاه منتقل شده و بصورت ناآگاهانه انجام می گیرند. ۴) باورها: […]