بایگانی برچسب: موثر

توسط اعتماد به نفس, چند دقیقه با استاد سلماسی در

ارتباط موثر

ارتباط موثر ای برادر تو همه اندیشه ای                         مابقی از استخوان و ریشه ای گر گُلست اندیشه ی تو،گلشنی                     ور بود خاری تو هیمه ی گُلخنی                                                           […]