بایگانی برچسب: نظام های تجسمی ترجیحی

توسط ان ال پی, مقالات در

نظام های تجسمی ترجیحی (Preferred Representational Systems)

نظام های تجسمی ترجیحی (Preferred Representational Systems ) در ان ال پی به ۳ گروه تقسیم می شوند:۱- گروه دیداری ها (بینایی ها،بصری ها): (Visual) 60% مردم کره زمین. ۲-گروه  شنیداری ها (سمعی):( Audio ) 20% مردم کره زمین. ۳- گروه حسی ها (کینستاتیک ها):(Kinesthetic) سایر حواس ۲۰ % مردم کره زمین .مراکز مغزی این […]