بایگانی برچسب: نظام های تجسمی

توسط ان ال پی, مقالات در

نظام های تجسمی(Representational Systems)

در ان ال پی نظام های تجسمی:(Representational Systems)به شرح ذیل است: راه های ارتباطی انسان ها: الف) ۵ حس بیرونی، ب) ۵ حس درونی.حس های درونی هیچ الزامی ندارد که واقعی باشد یا عینا مثل حواس بیرونی باشند. (مانند: دیدن رنگ یا اندازه های متفاوت از چیزی و…). ۱) یکی از کارکرد های حواس درونی: […]