بایگانی برچسب: واکوسیستم

توسط ان ال پی, مقالات در

تلفیق تکیه گاه های ذهنی

تکنیک تلفیق تکیه گاه های ذهنی در ان ال پی: واکوسیستم ما انسان ها به گونه ای است که هنگام انجام یک کار فقط ساب مدالیته های مربوط به آن را ذخیره نمی کند، بلکه مجموعه ای از تصاویر و صداها و احساسات آن محیط و افراد حاضر و حتی جو حاکم بر آن لحظه […]